MENU

O experimentu v umění a kritice┃19:00

Jak se psaní do filmového časopisu liší od psaní seminární práce nebo odborného textu? Masterclass Marie Meixnerové.

Kde masterclass sledovat? TADY!

 


 

Ve vyčleněných 90 minutách pohovoří především o své praxi v časopise 25fps, na jehož chodu se podílí od roku 2008 (nejprve jako garantka rubriky Televizní formy /2009-2011/, nyní garantka rubriky věnované experimentálnímu filmu, novým médiím a audiovizuálnímu výtvarnému umění /2011-současnost/). O tom, jak funguje filmový časopis, co obnáší praxe editora, jazykového korektora, garanta konkrétní rubriky nebo překladatele. Také o tom, jak pro takový (nebo úplně jiný) časopis psát, jaké formáty textů nabízí, a praktické rady, jak k psaní textů přistupovat a čeho se vyvarovat.


Marie Meixnerová

Marie Meixnerová svou práci dělí mezi kurátorství, teorii, kritiku a vlastní tvorbu. Ve své badatelské i kurátorské činnosti se dlouhodobě zabývá komunikačními a interpretačními strategiemi internetového umění, dějinami a teorií pohyblivého obrazu a projevy animace v širším slova smyslu, zejména ve vztahu k digitálnímu umění nebo divákovi. Své teoretické i kritické výstupy pravidelně publikuje v rámci internetových platforem i odborných periodik či konferencí. Je kurátorkou Přehlídky filmové animace a současného umění – PAF Olomouc a prosazuje se i jako internetová a konceptuální umělkyně. Působí jako kurátorka ve ScreenSaverGallery, Galerii XY, Vitríně Deniska a Galerii Monitor. Zaštiťuje rubriku zaměřenou na experimentální film, nová média a výtvarné umění Filmového časopisu 25fps. Vyučuje kurátorství internetového umění v rámci teorie interaktivních médií na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a je vedoucí Galerie XY v Olomouci.