MENU

Jak napsat dobrou filmovou recenzi či kritiku?┃13:00

Tvůrčí workshop pro přihlášené účastníky.

Jak napsat dobrou filmovou recenzi či kritiku? A jaký je mezi nimi vlastně rozdíl? Připravili jsme program během kterého si účastníci osvojí praktické nástroje a rady k úspěšné umělecké analýze.

Jak workshop probíhá?

Tvůrčí workshop probíhá zdarma online dne 25. 4. 2021. Pro účast na workshopu je nutné absolvovat čtyři masterclasses a úvodní debatu Co je to audiovize?  v termínu 22.– 24. 4. 2021.

Co vás čeká?

Na konkrétních filmech si ukážeme, čeho se při psaní držet a čeho se vyvarovat. Následně si každý z účastníků zvolí vlastní dílo k recenzi a samostatně ho rozpracuje. Lektoři se vám budou věnovat i po skončení nedělního workshopu a pomohou dotáhnout texty do podoby, kterou publikujeme na webu Audiovizuální sauny a ve vybraných filmových online magazínech.

Lektoři

Klára Feikusová a Vojtěch Rynda

Registrace

Registrace byla uzavřena.

Dotazy

Případné dotazy směřujte na barbora@krutonfilm.cz.


Klára Feikusová

Klára získala magisterský titul v oborech Televizní a rozhlasová studia a Filmová studia na Univerzitě Palackého. Zde momentálně studuje v rámci doktorského programu, přičemž se zaměřuje na televizní studia. Odborně se zabývá cinematizací televize, televizní estetikou a konvergencí médií. Dále se zajímá o hororový žánr a reprezentaci minorit  ve filmu a v televizi. Klára také spoluorganizuje sekci Hot TV na Letní filmové škole a v minulosti pracovala na festivalech Academia film Olomouc, Ozvěny Mezipater a další. Je redaktorkou online magazínu 25fps.

Vojtěch Rynda

Nepovažuje se za kritika, nýbrž za konzumenta a publicistu. Začal v minulém století psát o kultuře, protože tušil, že tak bude mít přístup k filmům a hudbě zdarma. Strávil řadu let na volné noze, kdy přispíval do Lidových novin, Reflexu, měsíčníku Time In, webu dokina.cz a v jednu dobu dokonce psal o filmu pro „protilehlé“ magazíny Elle i Maxim zároveň. Necelé tři roky působil v redakci Lidových novin, sedm let byl redaktorem časopisu Týden, kde několik let kulturní rubriku i vedl. Při hodnocení filmů je pro něj zásadní sledovat (ne)naplňování žánrových schémat a/nebo unikátnost autorské vize.