MENU

Festival filmu pro mladé diváky

Young Film Fest je mezinárodní filmový festival pro mladé diváky (12 – 17 let) se zaměřením na filmovou výchovu.

Jedná se o unikátní koncept, kde se během tří dnů představí nejzajímavější současná evropská filmová tvorba pro mládež, odehraje se řada filmově výchovných workshopů představujících propojení mezi současným uměním a filmem, vrcholem festivalu je mezinárodní den Young Audience Award.

V roce 2017 jsme se poprvé zařadili mezi více než 30 evropských zemí a za Českou republiku jsme se stali jediným pořadatelem akce Young Film Fest, v rámci které probíhá udělování Young Audience Award. Young Audience Award je cena mladých diváků ve věku 12 až 14 let, kdy se v jeden den mladí diváci stanou porotci a vyberou nejlepší ze 3 nominovaných filmů od European Film Academy (oceněný film Goodbye Berlin). Akci, která má ve většině zemí podobný průběh (projekce filmů a hlasování o vítězi), jsme již v pilotním ročníku rozšířili.

Druhý ročník Young Film Festu v roce 2018 rozšířil programovou nabídku z minulého roku, a stal se tak filmovým festivalem se zaměřením na filmovou výchovu. Během tří dnů od pátku 4. května do neděle 6. května se v Centru současného umění DOX uskutečnila řada projekcí současných evropských filmů pro mládež – jeden soutěžní den byl věnován skandinávské kinematografii, rozšířili jsme tematické diskuse a filmově výchovný program se zaměřením na současné umění a film. Tato nabídka přinesla také rozšíření cílové skupiny z původních 12 – 14 let na 12 – 17 let. Oceněný film YAA - Wallay režiséra Berniho Goldblata, první Cena Young Film Fest byla udělena režisérovi Kimu Hiorthoy za film Pravidla pro všechno.

Třetí ročník Young Film Festu 2019 se odehrál během tří dnů 3. - 5. 5. 2019 v Centru Současného umění DOX a na dvorku DOXu. Páteční program byl připraven pro širokou veřejnost bez nutnosti registrace, sobotní soutěžní program byl určen pro předem registrované studenty ve věku 15 - 18 let, nedělní soutěžní program byl určen pro předem registrované děti ve věku 12 - 14 let. Mezi nominované filmy v různých věkových kategoriích patřili snímky Diamantino (Cannes), Jelly Fish (Edinburgh, vítěz Ceny Young Film Fest), Blindspot (San Sebastian), Fight Girl (Cinekid, vítěz Ceny Young Audience), Los Bando (BUFF), Old Boys (Sao Paolo).

Čtvrtý ročník chystáme v Praze, Brně a na Slovensku.

 

KDO JSME

Spolek krutón, z.s. se věnuje audiovizuální výchově, vzdělávání a pořádání eventů včetně filmové distribuce. Výkonná ředitelka Mária Môťovská vystudovala filmovou produkci na FAMU, byla jednou z producentek animovaného projektu Trojhlas (Dcera) a věnuje se volnočasové činnosti při práci s dětmi. Předseda spolku Filip Kršiak stál před deseti lety u zrodu filmových táborů Aertěk, byl autorem projektu Cinema Studies, Hranic filmu a je ředitelem Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů ELBE DOCK a Ceny Pavla Kouteckého.

Aktuálně