MENU

WORKSHOP STŘIHU

věk: 15–17 let

Střih je jedna z nejdůležitějších a nejtvořivějších aktivit u filmu. Právě střihač dokáže určovat tempo, význam, humor, čas i prostor. Jak dlouho lze natahovat čas ve filmu? Jak je to s odpočítáváním bomb? Jak lze utvářet významy filmu pouhým přestříháním scén? Jak lze manipulovat s filmem, obsahem a diváky?

}