MENU

WORKSHOP HUDEBNÍ STYLIZACE

věk: 12–14 let

Zvuk, ruch, hudba. Na workshopu hudební stylizace si vyzkoušíme nahrát a zpracovat zvukový materiál. Účastníci si vyberou videoukázku, ke které vytvoří hudební doprovod. S pomocí hudebních nástrojů, zvukových předmětů a mikrofonů si nahrajeme zvuky, melodie, nebo hudební vzorky, které následně budeme dále upravovat digitálně. V programu Pro Tools nahraný zvukový materiál složíme ve výslednou hudebně-ruchovou kompozici, kterou si společně poslechneme a zhodnotíme.

}