MENU

Poťouchlost v české filmové kritice┃11:00

Přednáška filmového kritika Ondřeje Pavlíka o specifickém žánru "poťouchlé kritiky."

 

Co mají společného nechvalně proslulý uživatel verbal z ČSFD a moderátoři rozhlasového pořadu Čelisti? A co to znamená, když o filmové reflexi řekneme, že je poťouchlá? V přednášce se zaměříme na jeden z nejvýraznějších rétorických stylů současné české filmové kritiky, který je okázale performativní, výstřední a groteskně komediální. A přestože se jeho představitelé prezentují jako výrazné a nenapodobitelné individuality, ve skutečnosti mají překvapivě mnoho společného.

Přednáška Ondřeje Pavlíka nastíní charakteristické rysy poťouchlé kritiky a vysvětlí, kde se vzala a proč se jí tak dobře daří právě v podmínkách dnešní digitální éry. Mimo jiné tak vyjde najevo, že ačkoli se poťouchlí kritici často vymezují vůči jakékoli normalitě, ve skutečnosti dokonale ztělesňují principy pozdně kapitalistického mediálního provozu a jsou jejich excesivním sebereflexivním odrazem.


Ondřej Pavlík

Ondřej Pavlík je filmový kritik a publicista. V současnosti působí jako doktorand na Ústavu filmu a audiovizuální kultury v Brně, kde se věnuje výzkumu české filmové kritiky v kontextu digitálních médií. Je redaktorem časopisu pro moderní cinefily Cinepur a externě spolupracuje s magazíny Film a doba nebo A2. Na platformě Substack provozuje svůj blog Tisíc a jeden film. Jako dramaturg spolupracuje s filmovými festivaly KVIFF či LFŠ.