MENU

INDUSTRY PROGRAM YOUNG FILM FESTU

Industry program Young Film Festu je určen pro filmové profesionály a pedagogy se zájmem o filmovou výchovu. Propojení tvůrců a pedagogů je jednou z možností k otevření dialogu o současné podobě kinematografie pro mládež. Laura Caesar ve své přednášce představí možnosti využití krátkého filmu do oblasti filmové výchovy, které doloží praktickými zkušenostmi z jejího působení na Mezinárodním festivalu krátkých filmů pro děti a mládež Kuki v Berlíně. Panelová diskuse se bude následně tematicky zabývat současnou českou audiovizuální tvorbou v kontextu internetu.

Čas: 21. srpna 2020 od 10:00

Délka trvání: 3 hodiny

Jazyk: angličtina, čeština

Moderátorka úvodu: Radka Hoffmanová

Hosté: Laura Caesar, Jaroslav Miška, Michal Kučerák, Táňa Zabloudilová

Přihlašování: radka@youngfilmfest.cz

Časový harmonogram:

10:15–10:20 | Úvod: Radka Hoffmanová
10:20–11:00 | Michal Kučerák: Transmediální vyprávění (přednáška, česky)
11:00–11:15 | Pauza
11:15–11:55 | Laura Caesar: Film Education with Short Films (přednáška, anglicky)
11:55–12:10 | Pauza
12:10–13:00 | Panelová diskuse: Současná česká audiovizuální tvorba pro mládež v kontextu internetu | Hosté: Michal Kučerák, Jaroslav Miška, Táňa Zabloudilová (česky)

Anotace přednášek:

Michal Kučerák : TRANSMEDIÁLNÍ VYPRÁVĚNÍ

O transmediálním vyprávění se mluví již nějakou dobu. I v českém prostředí najdeme diplomové a disertační práce věnující se tomuto tématu. Jak je na tom ale výuka na školách? Transmediální vyprávění nerozvinulo pouze fikční svět Harryho Pottera nebo příběh Hvězdných válek, ale primárně se stalo způsobem komunikace v rámci marketingu. Marketing již není pouze o značce, ale příběhu, který tato reprezentuje a je žádané tento rozšířit na všech možných platformách. Pro každé médium je totiž charakteristický určitý způsob komunikace a cílem tohoto typu vyprávění je posílit vyznění příběhu a rozvést jeho fikční rámec díky specifičnosti dané platformy. Jak se k tomu má postavit učitel v záplavě sociálních sítí jako Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Youtube, TikTok, Twitch, Reddit, Discord, … Kdo se v tom má vyznat? A proč je dobré nad tím vůbec uvažovat?

Laura Caesar: FILM EDUCATION WITH SHORT FILMS

Short film is a very underrated media format, with endless worlds to dive into and perspectives to encounter. This also applies to the opportunities regarding using short films in a pedagogical context, especially in schools. In this lecture Laura Caesar will point out why short films rather than feature films can be used as a tool to empower children and teenagers and to focus on specific topics and issues relevant to their age groups. She will elaborate methods to deal with those different topics as well as to foster the students‘ media literacy as part of film education. This will be done by showing examples of empowering short films.

Laura Caesar will be sharing her experiences of using short films within workshops and lectures as part of her work for the KUKI – International Short Film Festival for Children and Youth in Berlin. Laura Caesar will conclude with ways to access short films relevant to and curated especially for children and youths.

Panelová diskuse : SOUČASNÁ ČESKÁ AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA PRO MLÁDEŽ V KONTEXTU INTERNETU

Jak je na tom současná audiovize pro mládež v Čechách? Dokáží čeští tvůrci reagovat na změny diváckých návyků teenagerů? Diskuse se bude zabývat také možnostmi jak oslovit mládež prostřednictvím audiovize dostupné na různých platformách, s přihlédnutím na úspěšné příklady ze zahraničí.

}